خانهاطلاعات بیماری های قلبیسکته قلبی و بیماری های رگ های قلب

سکته قلبی و بیماری های رگ های قلب

جراحی بای‌پس عروق کرونر یا CABG

جراحی بای‌پس عروق کرونر یا CABG

درد قفسه سینه

درد قفسه سینه

بیماری عروق کرونر

بیماری عروق کرونر

سکته یا حمله قلبی

سکته یا حمله قلبی

کلسترول بالا - high cholesterol

کلسترول بالا - high cholesterol

تری‌گلیسرید بالا - high triglyceride

تری‌گلیسرید بالا - high triglyceride