خانهاطلاعات بیماری های قلبیآزمایشات و اقدامات تشخیصی قلب

آزمایشات و اقدامات تشخیصی قلب

اکوکاردیوگرافی

اکوکاردیوگرافی

نوار قلب و تست استرس - ECG and stress test

نوار قلب و تست استرس - ECG and stress test

اسکن هسته‌ای قلب - MPI

اسکن هسته‌ای قلب - MPI

سی‌تی آنژیوگرافی - CT angiography

سی‌تی آنژیوگرافی - CT angiography

آنژیوگرافی - angiography

آنژیوگرافی - angiography