خانهداروهای قلبی عروقیداروهای رقیق کننده خون

داروهای رقیق کننده خون

آسپرین

آسپرین

کلوپیدوگرل - clopidogrel

کلوپیدوگرل - clopidogrel