صفحه ( 10 / 3 )
سن بیمار چقدر است؟
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
جنسیت بیمار چیست؟
سابقه بیماری و عادات فرد:
محل درد کجاست؟ (یا به کدام قسمت نزدیکتر است)
آیا به جایی تیر میکشد؟
درد قفسه سینه بیمار از چه زمانی آغاز شده است؟
درد قفسه سینه بیمار به صورت مداوم است یا منقطع؟
آیا درد قفسه سینه با تنفس یا حرکت تغییر می کند؟
آیا درد قفسه سینه با فعالیت ارتباطی دارد؟
موقع درد علامت دیگری ایجاد می شود؟
کیفیت و شدت درد به چه صورت است؟
خانهکلینیک قلبدرد قفسه سینه

درد قفسه سینه

با تکمیل فرم شرح حال زیر از توصیه های تشخیصی و درمانی مناسب آگاه شوید. این مطالب فقط جهت راهنمایی شما بوده و به هیچ وجه جایگزین معاینه و ویزیت پزشکی نمی‌شود.