خانهداروهای قلبی عروقیداروهای ضد آریتمی

داروهای ضد آریتمی

سوتالول

سوتالول

آمیودارون - amiodarone

آمیودارون - amiodarone