خانهاطلاعات بیماری های قلبیآریتمی و اختلالات ضربان قلب

آریتمی و اختلالات ضربان قلب

فیبریلاسیون دهلیزی یا AF

فیبریلاسیون دهلیزی یا AF

تاکی‌کاردی فوق بطنی - SVT

تاکی‌کاردی فوق بطنی - SVT

ضربان زودرس بطنی - VBP

ضربان زودرس بطنی - VBP